Vilniaus kolegija drauge su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru įgyvendina projektą „Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis“.
Viena iš veiklų – mokytojų, ketinančių dirbti su trečiųjų šalių piliečiais kompetencijų tobulinimas.
Š. m. kovo – gegužės mėnesiais, įgyvendinant šią veiklą, buvo organizuoti  mokymai, kurie vyko nuotoliniu būdu. Mokymai buvo skirti visiems mokytojams, kurie planuoja dirbti ar jau dirba su trečiųjų šalių piliečiais.
Organizuotos trys mokymų grupės. Iš viso mokymuose dalyvavo 60 mokytojų iš visos Lietuvos. Mokymuose buvo derinama teorija ir praktinės užduotys. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su Vilniaus kolegijos rengiamais kalbos mokymosi moduliai. Modulius rengia jungtinė komanda: Vilniaus kolegijos dėstytojai Jūratė Patackaitė, Juratė Helsvig, Violeta Žemaitienė, Ingrida Galkauskienė, Mantrimas Danielius, Vaiva Juškienė bei Klaipėdos universiteto dėstytojos Jūratė Derukaitė ir doc. dr. Kristina Blockytė – Naujokė. Taip pat stiprinti mokytojų andragogikos įgūdžiai (doc. dr. Rita Ilgūnė – Martinelienė). Didelio mokytojų susidomėjimo sulaukė tarpkultūrinės kompetencijos stiprinimui skirta Vilniaus kolegijos lektorės Aušros Simoniukštytės paskaita, prof. Vido Kavaliausko (Sakartvelo technikos universitetas) pristatyta apibendrinta medžiaga apie esamas mokymosi priemones ir aplinkas.
Susidomėjimas mokymais leidžia teigti, jog ypač svarbu kurti besimokančių mokytojų bendruomenes, tad drauge su mokymų dalyviais nuspręsta, jog rudenį vyks susitikimas, kuriame mokytojai bus kviečiami pasidalyti savo pusmečio darbinės veiklos pasiekimais.