2015 m. spalio 29 dieną Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos katedra organizavo mokomąją išvyką į vieną iš didžiausių mėsos perdirbimo įmonių Lietuvoje AB „Krekenavos Agrofirma“, esančią Kėdainių rajone, Montvilonių kaime. Įmonė yra MT katedros socialinis partneris. Išvykos tikslas: susipažinti su mėsos perdirbimo įmonės veikla, skerdimo procesu, skerdenų išpjaustymu, šviežios mėsos ir mėsos gaminių gamyba bei RVASVT sistemos taikymu technologiniame procese. Išvykoje dalyvavo mėsos produktų technologijos specializacijos antro ir trečio kurso studentai bei maisto technologijos katedros lektorės Aurika Banienė, Viktorija Septilkienė, Romualda Marčenkovienė ir Laimutė Milašienė.

Sutikti buvome personalo vadovės Daivos Milašienės ir personalo vadybininkės Loretos Augutavičienės, kurios trumpai papasakojo apie įmonės veiklą, tikslus, perspektyvas, darbuotojus, kokių darbuotojų norėtų sulaukti iš mokymo įstaigų ir ko tikisi iš jų, apibūdino įmonę kaip šiuolaikišką, modernią, jaunatvišką, kad kolektyvas dirba kaip vieninga komanda, kad darbuotojams sudarytos puikios sąlygos darbui ir tobulėjimui. Įmonėje dirba 1200 darbuotojų, iš kurių 1000 – gamyboje. Mėsos perdirbimo įmonė pastatyta pagal paskutinį technikos žodį, įdiegtos moderniausios mėsos perdirbimo technologijos bei įrengimai, pasitelktos ir nuolat atnaujinamos šiuolaikinės IT technologijos ir visa tai ypač svarbu įgyjant užsienio partnerių pasitikėjimą.

Pažintis su gamybos procesu. Į gamybines patalpas asmenys įleidžiami tik su specialia apranga, laikomasi visų privalomų higienos ir sanitarijos reikalavimų, Tad teko apsirengti ir pereiti per sanitarinį šliužą. Su mėsos gaminių gamyba, vykstančiais procesais mus supažindino mėsos perdirbimo įmonės vyriausiasis technologas Arūnas Markauskas. Buvo paaiškinta, kad pažintis su gamyba vyks kiek neįprastai, atvirkštine seka – nuo galutinio technologinio proceso etapo – realizacijos (mėsos gaminių pakavimo ir ženklinimo, išleidžiamos produkcijos) iki pradinio etapo (gyvulių skerdimo). Susipažinome su realizacijos, ženklinimo, gatavos produkcijos, intensyvaus atšaldymo, mėsos brandinimo, klimatinių kamerų, terminio apdorojimo, dešrų formavimo, kuteravimo, atšaldymo skyriais. Pamatėme dešrų kimšimo, klipsavimo, gaminių vakumavimo linijas, kuterius ir koloidinius malūnus emulsijų gamybai, ir supažindinti su jų veikimo principais. Visuose skyriuose veikia nauja, moderni įranga, įdiegta RVASVT sistema.

AB „Krekenavos agrofirma“ yra didžiausias šviežios mėsos tiekėjas Lietuvoje, užimantis daugiau nei trečdalį šalies šviežios mėsos rinkos. Nemažai šviežios mėsos produkcijos eksportuojama į Rusiją, Baltarusiją, Vokietiją, Latviją, Estiją, Švediją, Didžiąją Britaniją bei Airiją. Su šviežios mėsos gamyba supažindino technologas Valdas Bobinas. Pažintis su šviežios mėsos gamyba prasidėjo tuo pačiu principu – nuo baltos zonos link juodos. Nuo produkcijos realizacijos, ženklinimo, svėrimo, faršo porcijavimo, pašaldymo įrenginių, mėsos smukinimo, frizeriavimo, skerdenų, skerdenų dalių atšaldymo, išpjaustymo iki gyvulių skerdimo. Įmonėje yra įrengtos dvi modernios skerdyklos: kiaulių ir gyvulių. Per metus čia paskerdžiama apie 150 tūkstančių kiaulių ir 50 tūkstančių galvijų. Mėsos perdirbimo technologija, kokia bebūtų moderni ir šiuolaikiška, reikalauja ir žmogaus rankų, darbuotojo sumanumo, atsakingumo bei kruopštumo.

Vyko gaminamos produkcijos įmonėje degustacija, kurią parengė naujų produktų kūrimo technologas Andrius Krivošejevas. Degustavimui buvo pristatyti 7 mėsos gaminiai: 3 rūšių virtos dešros, 2 – virtos dešrelės ir 2 – virti kepenų paštetai.  Gaminius vertinome penkiabale sistema jusliniu būdu, degustavome, ragavome ir užpildėme degustavimo protokolus. Išvykos metu su personalo darbuotojomis aptarėme studentų įsidarbinimo, praktikų atlikimo galimybes bei tolimesnius bendradarbiavimo tikslus.

Mokomoji išvyka buvo įdomi, reikalinga, naudinga, informatyvi tiek studentams, tiek katedros dėstytojoms.

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė