III Šiaurės Lietuvos chorų festivalis, įvykęs rugpjūčio 27-29 d. Pasvalyje, sukvietė 34 chorų kolektyvus iš visos Lietuvos. Merginų choras „Vaidilutės“ taip pat buvo pakviestas į šį festivalį. Netekę galimybės bendrauti ir repetuoti pandemijos metu, supratome, kokia svarbi yra galimybė būti kartu, ir tas buvimas dar prasmingesnis, kai mus suburia brangiausias turtas- lietuviška daina, kuri skatina neužmiršti savo tautos buvimo dvasios ir tikėjimo ateitimi.

Choro vadovė G. Kumpienė