Vasario 3-7 dienomis vyko Orientacinės savaitės renginiai, skirti atvykusių mainų studentų sutikimui. Pusę metų studijuoti Vilniaus kolegijoje pasirinkę studentai papildė Verslo vadybos, Ekonomikos, Menų ir kūrybinių technologijų, Elektronikos ir informatikos bei Sveikatos priežiūros fakultetų akademines bendruomenes. Studijas Vilniaus kolegijoje pradėjo 50 studentų iš Prancūzijos, Bulgarijos, Estijos, Turkijos, Azerbaidžano, Butano, Latvijos, Lenkijos, Ispanijos ir net tolimosios Indijos. Įvadinės savaitės renginių metu buvo stengiamasi užtikrinti sklandžią tarptautinių studentų studijų pradžią, suteikti visą reikiamą informaciją bei padėti studentams pasijusti laukiamiems

– Tarpkultūrinis bendradarbiavimas yra vienas didžiausių mūsų prioritetų,- studentus sveikindama sakė Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos vadovė Jolanta Preidienė.

Studentus sutiko ir sveikinimo žodžius tarė administracijos ir akademinio personalo atstovai, ESN organizacijos nariai bei kviestiniai svečiai:

– Vertinant pastarųjų metų Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautiškumo rodiklius, Vilniaus kolegija yra tarp lyderių,- tarptautiškumo sklaidą Lietuvoje studentams pristatė Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė.

Didžiausia mainų studentų grupė šiemet – Parul universiteto, Gujarat valstijos Indijoje studentai. Šis geografiškai tolimų šalių bendradarbiavimas – prieš keletą metų užmegztos partnerystės tarp dviejų aukštųjų mokyklų rezultatas.

– Lietuvą ir Indiją sieja gerokai senesni santykiai nei prieš dvidešimt penkerius metus užmegzti diplomatiniai ryšiai,- partnerystę tarp Lietuvos ir Indijos įvadinės savaitės renginių metu studentams pristatė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Diana Mickevičienė.

Diplomatė supažindino studentus su legendine Antano Poškos ir Mato Šalčiaus kelione motociklais iš Lietuvos į Indiją dar 1931 metais. Nors tarpukariu Lietuva buvo nepriklausoma, o Indija dar tik siekė savo nepriklausomybės, netrukus likimas lėmė kardinalų situacijos pokytį: Indijai tapus nepriklausoma valstybe, Lietuvą pasitiko penkiasdešimt metų Sovietų okupacijos, tad diplomatiniai ryšiai atnaujinti tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę.

Tarptautinės savaitės renginius vainikavo ESN studentų organizacijos surengta išvyka į Trakus.