Lyčių lygybės būklės Vilniaus kolegijoje tyrimas

2022-06-15

Verslo vadybos fakultete suburta tyrėjų darbo grupė atlieka Vilniaus kolegijos dėstytojų, darbuotojų ir studentų apklausą dėl lyčių lygybės būklės organizacijoje. Pasak Dalios Karlaitės (šio tyrimo tyrėjų grupės koordinatorės), šiuo tyrimu siekiama ištirti, kokia dabar yra lyčių lygybės padėtis Kolegijoje ir kaip šią padėtį būtų galima gerinti ateityje.

Prašome dalyvauti tyrime ir atsakyti į anketos klausimus iki birželio 17 d. imtinai. Apklausa yra anoniminė. Anketai užpildyti reikės 10–15 min. Tyrimo metu gauti atsakymai bus naudojami tik šio tyrimo tikslams realizuoti, todėl kviečiame drąsiai išsakyti savo nuomonę.

Studentų apklausa –https://forms.office.com/r/LLyvBPDvjQ

Tyrėjai prašo Vilniaus kolegijos bendruomenės narių, atsižvelgiant į užimamas pagrindines pareigas Kolegijoje, užpildyti vieną iš žemiau pateikiamų apklausų formų:

Dėstytojų apklausa –https://forms.office.com/r/nBWJydAC9i

Darbuotojų (neakademinio personalo) apklausa –https://forms.office.com/r/BPRRLHzu5d

Iš anksto Jums dėkojame už laiką, kurį skirsite anketai užpildyti!