Konferencijos, skirtos Europos kalbų dienai, organizatoriai: LKPA, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto (PKTI) Kalbų mokymo centras, Valstybės institucijų kalbų centras ir Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centras sukvietė 12 šalių kalbininkus į konferenciją „Kalbos mokyklose, kultūrose, valstybėse: kūrybiškumas, verslumas, socialinė įtrauktis“.  

Dvi dienas vykusiame (antroji konferencijos dalis vyko LEU) tarptautiniame renginyje Lietuvos ir užsienio valstybių kalbų mokymo profesionalai, dirbantys įvairiose švietimo institucijose bei verslininkai aptarė svarbius kalbų mokymo(si) klausimus, susijusius su socialinės įtraukties, kūrybiškumo ir verslumo ugdymo stiprinimu švietimo įstaigose. Renginio dalyviai pasidalino kalbų mokymo gerąją patirtimi ir laimėjimais,  išsakė nuomonę, kaip skatinti jaunimo ir suaugusiųjų kūrybiškumą, verslumą, stiprinti socialinę įtrauktį.

Konferencijoje  dalyvavo daugiau kaip 100 įvairių kalbų pedagogų iš Lietuvos ir užsienio, lektoriai, profesoriai, ekspertai iš JAV Rytų Mičigano, Norvegijos Bergeno, Vokietijos Heidelbergo, Japonijos Osakos universitetų, edukacinės kompanijos „Pearson“ Baltijos ir Lenkijos regionų vadovai, Estijos, Latvijos kalbininkų asociacijų ir kalbų centrų vadovai, verslo atstovai. Vilniaus kolegijai Užsienio kalbų centrui atstovavo ir bendradarbiavimo ryšius mezgė vedėja, LKPA viceprezidentė Jūratė Patackaitė, tarybos narė Virginija Andriusevičienė, Asociacijos narės Ingrida Galkauskienė, Viktorija Prapraitė ir Violeta Žemaitienė.

Užsienio kalbų centro informacija