1Lapkričio 18-21 d. Londone vyko aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo renginiai – Europos aukštųjų mokyklų asociacijos (EURASHE) organizuota PHExel projekto (http://phexcel.org/) baigiamoji konferencija apie profesinio aukštojo mokslo kokybę Striving for Excelence in Higher Education ir 10-asis Europos kokybės užtikrinimo forumas (10th European Quality Assurance Forum) (http://www.eurashe.eu/events/eqaf/). Vilniaus kolegiją šiuose renginiuose atstovavo Kokybės valdymo skyriaus vedėja Laima Miežienė ir Studijų tarnybos vadovė Rita Liepuonienė.

Konferencijoje Striving for Excelence in Higher Education , kuri vyko Londono menų universiteto Chelsea Menų koledže (University of the Arts London, Chelsea College of Arts), pranešimus skaitė EURASHE Prezidentas Stephane Lauwick, Europos Aukštojo mokslo akreditavimo konsorciumo valdybos narys Lucien Bolaert, EURASHE generalinis sekretorius Johan Cloet, Europos aukštųjų mokyklų atstovai. Konferencijos metu pranešėjai dalinosi su kolegomis praktine patirtimi aukštojo mokslo politikos ir strategijos, taikomųjų mokslo tyrimų, vystymosi ir inovacijų bei mokymo ir mokymosi kompetencijų kokybės klausimais. Vyko diskusija apie aukštojo mokslo kokybės užtikrinimą ir integraciją su darbo rinka.

10-ajame Europos kokybės užtikrinimo forume, kuris vyko Londono universiteto Edukologijos institute (UCL Institute of Education) dalyvavo apie tūkstantį dalyvių – aukštųjų mokyklų vadovai, studentai, asmenys, atsakingi už studijų kokybės užtikrinimą, aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūrų bei darbo rinkos atstovai iš Europos, Azijos šalių, Japonijos, Kanados, Pietų Afrikos, Australijos. Forumo metu buvo analizuojami aukštojo mokslo pokyčiai įvykę iki ir po Europos švietimo ministrų susitikimo Jerevane 2015 m. gegužės mėnesį, kur buvo patvirtinti atnaujinti Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo standartai ir gairės (European Standarts and Guidance), apžvelgiamos aukštojo mokslo raidos tendencijos ir numatomi nauji iššūkiai aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui.

Kokybės valdymo skyriaus vedėja Laima Miežienė

Capture