Laisvos vietos Vilniaus kolegijoje papildomam priėmimuipdf

Iki rugpjūčio 8 d. 17 val. vyksta papildomo priėmimo prašymų teikimas. Jame gali dalyvauti ir tie asmenys, kurie savo prašymo nebuvo užregistravę LAMA BPO informacinėje sistemoje pagrindinio priėmimo metu arba buvo užsiregistravę, bet neįkėlę savo išsilavinimo dokumentų.

Papildomo priėmimo metu galite pateikti prašymą į naują Ryšių su visuomene studijų programą.

Taip pat galite pateikti prašymą į Vaikystės pedagogikos tikslinio finansavimo vietas. Norintiems dalyvauti konkurse dėl likusių laisvų tikslinio finansavimo vietų reikia užpildyti Papildomo priėmimo tikslinio finansavimo prašymą. Motyvacijos vertinimas vyks rugpjūčio 9 d. Lietuvos edukologijos universitete. Jam registruotis reikia pildant prašymą www.lamabpo.lt tinklalapyje esančioje informacinėje sistemoje.