Lietuvos Respublikos Seime, lapkričio 17d. vyko Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų globos šeimynų kūrimasis ir plėtra: teorinės ir praktinės perspektyvos“, kurią organizavo Lietuvos mokslo taryba, Vilniaus kolegija ir Lietuvos šeimynų asociacija.

Konferencijos tikslas – atliepti Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ idėjas.

Pastaruoju metu daug kalbama apie vaikų globos sistemos pertvarką, vyksta konkretūs pertvarkos žingsniai. Po truputį atsisakoma tradicinių vaikų globos įstaigų, skatinamas labiau į vaiką orientuotos sistemos kūrimasis. Kaip viena iš palankesnių vaikui globos formų įvardijama šeimyna. Tačiau pokyčiai nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi. Todėl konferencijoje buvo analizuojamos įvairios politinės, mokslinės ir praktinės vaikų globos šeimynose perspektyvos; pristatytos, aptartos ir išgrynintos problemos, trukdančios vaikų globos šeimynose plėtrai bei vaikų, augančių vaikų globos namuose, mažėjimui.

Pranešimus skaitė Lietuvos ir užsienio (Olandijos, Belgijos, Lenkijos, Latvijos) mokslininkai, Lietuvos ir Latvijos praktikai – šeimynų kūrėjai ir nariai.

Konferencijos globėja – Lietuvos Respublikos Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė.

Konferencijoje skaityti pranešimai:

Dainora Bernackienė, Šeimos ir bendruomenių departamento  vaikų skyriaus vedėja, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ,,Šeimynų steigimosi ir esama situacija Lietuvoje

Doc. dr. Brigita Kairienė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas ,,Vaiko globa: situacija, problemos, galimybės

Prof. dr. Giedrė Kvieskienė, Lietuvos edukologijos universitetas „Šeimyna kaip socialinė inovacija deinstitualizacijos modeliavimo kontekste

Dr. Goos Cardol, Zuyd‘o taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai) ,,(Inter)nacionaliniai šeimynų globos aspektai. Nyderlandų praktika

Evie Kins, VIVES univerritetinė kolegija (Belgija) ,,Šeimynos Belgijoje: naujausi pokyčiai ir iššūkiai

Prof. Linda Pavitola, Liepojos universitetas (Latvija) ,,Dalyvavimas ankstyvajame vaiko ugdyme: atvejo analizė

Dr. Eva Bielska ir dr. Marcin Gierczyk. Katovicų Silezijos universitetas (Lenkija) ,,Modernizavimas ir šiuolaikinė valstybė

Eivilė Žemaitytė, vyr. patarėja, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga ,,Vaiko teisių padėties globos šeimynose vertinimas

Dr. Doc. Eglė Šumskienė,  Vilniaus universitetas ,,Institucinės globos poveikio vaiko raidai vertinimų evoliucija

Kristina Stepanova, generalinė direktorė Lietuvai | CEO „Žiburio” fondas ,,Ar vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje yra prioritetas Lietuvoje: vyraujančios nuostatos apie vaikus, netekusius tėvų globos

Dokt. Rita Ilgūnė Martinėlienė, Vilniaus kolegija, Lietuvos šeimynų asociacijos pirmininkė ,,Realijos įgyvendinant šeimynų įstatymą vaiko gerovės kontekste

Liene Muceniece (Latvija) ,,Latvijos šeimynų patirtis

Aleksandras Ilgūnas, Vilniaus raj. „Šv.Martyno šeimyna“ ,,Globoti vaiką – kilnus pasiryžimas

Konferencijos vaizdo įrašas  ir nuotraukos.