Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidente išrinkta dr. Lina Girdauskienė 

2024-06-10

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK) išsirinko naują prezidentę. Ja visuotiniame narių susirinkime balsų dauguma išrinkta Kauno technikos kolegijos direktorė dr. Lina Girdauskienė.  

Naujai išrinkta LKDK prezidentė konferencijai vadovaus ateinančius trejus metus, per kuriuos pirmiausia sieks, kad kolegijų sektorius taptų vienijančių pokyčių šaukliu.

„Kolegijų sektorius išgyvena didelių pokyčių metą. Iki 2029 metų turime pasiekti iškeltus labai aukštus tikslus ir tapti taikomųjų mokslų universitetais. Apgailestaujant tenka konstatuoti, kad valstybės finansavimo atžvilgiu nesame lygiaverčiai binarinės aukštojo mokslo sistemos dalyviai. Taip pat auga konkurencija su universitetais, vienodėja studentų priėmimo sąlygos.

Europoje jau šiandien aktyviai dalyvaujame Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijos (EURASHE) veikloje, o mūsų Mokslo taikomosios veiklos komiteto pirmininkė eina EURASHE viceprezidentės pareigas. Mūsų balsas vis labiau girdimas, tačiau jį vis dar reikia stiprinti. Europoje šiuo metu pagreitį įgauna Europos universitetų  aljansai, į kuriuos nori patekti dauguma kolegijų. Tai labai didelė galimybės, bet tuo pačiu ir iššūkiai.

Šiame pokyčių kontekste, kai keičiasi kolegijų skaičius ir struktūra, turime suprasti mūsų misiją, siekius ir nešamą naudą visuomenei. Tikiu, kad kolegijos taps lygiaverčiu partneriu tarp Europos aukštojo mokslo institucijų bei vienijančių pokyčių iniciatorėmis Lietuvoje“, – sako dr. L. Girdauskienė.

Dr. L. Girdauskienė paskutinius dvejus metus dirbo KTK direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui. Prieš tai daugiau nei dešimtmetį dirbo Kauno technologijos universitete docente, aktyviai vykdė pedagoginę, projektinę ir mokslinę veiklą. Ji turi ilgametę personalo vadovės bei įmonės vadovės patirtį privačiame sektoriuje.

Kartu su prezidento rinkimais išrinkta ir LKDK viceprezidentė – Socialinių mokslų kolegijos direktorė Viktorija Palubinskienė bei patvirtinti nauji prezidiumo nariai. Jais tapo: dr. Žymantė Jankauskienė (Vilniaus kolegija), dr. Lina Tamutienė (Šiaulių valstybinė kolegija) ir Lietuvos verslo kolegijos vadovė doc. dr. Jurgita Martinkienė.

LKDK prezidentas ir prezidiumas renkami 3-ejų metų kadencijai. Lietuvos Kolegijų direktorių konferencija yra asociacija, kurią sudaro Lietuvos koleginio sektoriaus aukštosios mokyklos, atstovaujamos kolegijų direktorių. LKDK veikia 4 komitetai:

Konferencija koordinuoja kolegijų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su centrinės ir vietos valdžios ir valdymo institucijomis ir yra kompetentinga aukštųjų koleginių studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir profesionaliojo meno, aukštojo mokslo politikos klausimais.