Lietuvoje kuriamas unikalus fizinio raštingumo gairių modelis

2022-06-10

Gegužės 9-11 d., birželio 6-8 d. vyko Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) organizuoti fizinio raštingumo gairių kūrimo modelio mokymai. Juose kartu su Lietuvos mokytojais ekspertais tobulinosi bei teikė rekomendacijas Pedagogikos fakulteto lektorė, Kūno kultūros ir sporto centro trenerė Vilija Gerasimovičienė.

Tam, kad augtų fiziškai raštinga visuomenė – būtina padėti mokytojams suprasti, kad laikas, skirtas ugdyti fizinį raštingumą darželiuose ir mokyklose yra ne tik ateities, bet ir dabarties iššūkis, kurį būtina priimti ir įvykdyti. Trumpai apžvelgiant užsienio šalių patirtis fizinio raštingumo įtraukimo į švietimo sistemą rezultatus, Lietuva juda kryptinga linkme.

LIETUVOS KONTEKSTAS.

REIKŠMINGA: Fizinis raštingumas ne tik kuria naudą jaunam žmogui, bet ir visai Lietuvos visuomenei. Fiziškai raštingi žmonės yra laimingesni, sveikesni ir taip prisideda prie visuomenės gerovės, sveikatos, edukologijos ir kt. mokslo sistemų tobulinimo.

ANGLIJOS KONTEKSTAS. Sąvoka „fizinis raštingumas“ nėra plačiai paplitusi Anglijos jaunimo sveikatos ir švietimo organizacijose. “. Už sveikatą atsakinga įstaiga „Public Health England“, daugiau dėmesio skiria fiziniam aktyvumui ir jo ryšiui su sveikatos problemomis.

REIKŠMINGA: Fizinio raštingumo programų įgyvendinimo gairių parengimą pagalbą siūlo savanoriškos organizacijos, tokios kaip „Youth Sport Trust.

SUOMIJOS KONTEKSTAS.Ankstyvasis vaikų ugdymas ir rūpyba (AVUR) yra Socialinių paslaugų ministerijos veiklos dalis. Ankstyvajame ugdyme fizinis raštingumas konkrečiai neminimas, nors privaloma fizinė veikla yra įtraukta į pagrindinę mokymo programą.

REIKŠMINGA: Vienas iš vaikų ir mokinių fizinio aktyvumo didinimo programos tikslų – skatinti bendrą vaikų augimą, ugdymą, sveikatą ir gerovę.

ŠIAURĖS AIRIJOS KONTEKSTAS. Už dalyvavimą sporte atsakinga institucija „Sport Northern Ireland“ parengė gaires mokytojams, treneriams ir tėvams „Vaikų fizinio raštingumo ugdymas“ (2018 m.). Šiame dokumente apibrėžiamas fizinis raštingumas ir įvardijama, ką fiziškai raštingas vaikas turėtų gebėti atlikti.

REIKŠMINGA: Fizinio raštingumo svarba visapusiškai vaiko raidai – vadinama „raktu į sėkmingą mokymąsi, asmeninį tobulėjimą ir augimą“.

ŠVEDIJOS KONTEKSTAS. Už bendrųjų fizinio ugdymo gairių, tikslų nustatymą, už paslaugų ir kokybės stebėseną bei vertinimą atsakinga Nacionalinė švietimo agentūra.  Ankstyvojo amžiaus fizinio ugdymo gairės taikomos vaikams nuo 0 iki 5 metų amžiaus.

REIKŠMINGA: Tėvai skatinami dalyvauti rengiant mokymo programą ir individualų vaiko ugdymo planą bei gali paskatinti vaiką užsiimti fizine veikla dažniau, nei numatyta pagrindinėje mokymo programoje.

VELSO KONTEKSTAS.Vykdoma penkių žingsnių fizinio raštingumo programa (angl. „Physical Literacy Journey“, PLJ). Velso vyriausybė paskelbė įsipareigojimą <..> „fizinį raštingumą paversti tokiu pat svarbiu ugdymo įgūdžiu kaip skaitymas ir rašymas“. 2022 m. rugsėjį bus pristatyta nauja Velso mokymo programa. Joje taip pat bus fizinio raštingumo dalis, skirta ankstyvajam ir pradiniam fiziniam ugdymui, kurią privalės įgyvendinti visi paslaugų teikėjai ir mokyklos.

REIKŠMINGA: Naujojoje Velso mokymo programoje (2022 m.) pristatoma nauja sveikatos ir gerovės mokymo programos sritis, kurioje minimas terminas „fizinis raštingumas“ ir taikomas toks pat penkių žingsnių pažangos modelis kaip ir PLJ.

AUSTRALIJOS KONTEKSTAS.Remiantis Australijos sporto komisijos sukurtu fizinio raštingumo struktūros modeliu (2019), fizinis raštingumas įvardijamas kaip visą gyvenimą trunkantį holistinį ugdymąsi, įgytą ir taikomą fizinio aktyvumo veiklų kontekste. Tai inicijuoja ugdymo įstaigose vykstančius reikšmingus pokyčius, integruojant fizinius, pažintinius ir socialinius gebėjimus į bendrą fizinio ugdymo sistemos gerinimą.

REIKŠMINGA: Fizinis raštingumas neapsiriboja veiklomis tik ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nes tai yra daugiau nei fizinių įgūdžių ugdymas ar sportas.

Fizinis raštingumas – augina ir yra „gyvenimo mokykla“

Platesnė informacija nuorodose: