Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams

2023-03-23

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytojai aktyviai įsitraukia į lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadą, skirtą Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų (gimnazijų)  9–12 (I–IV  gimnazijos) klasių mokiniams. Olimpiada vyko Druskininkų Ryto gimnazijoje.

Keturioliktoji olimpiada, kurioje kasmet dalyvauja beveik pusantro šimto moksleivių, yra svarbi lituanistų bendruomenės telkimo forma, populiarinanti filologinius tyrimus. Per tryliką olimpiados metų I–III laipsnio diplomais apdovanota daugiau nei 150 moksleivių iš Lietuvos, dar keliasdešimt – iš užsienio lietuviškų mokyklų.

Pasak Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanės V. Juškienės, „liūdna, kad šiemet nebus mokinių iš Baltarusijos ir Maskvos… Režimas daro savo. Jis žino, kaip svarbu naikinti kalbą, kultūrą, išrauti ją su šaknimis ir iš lūpų, ir iš širdies. Todėl Liuksemburgo I Europos mokyklos mokinės Teresės Zaleskytės žodžiai apie tai, kas yra Lietuva, nuskambėjo veriančiai iki širdies gelmių…“

„Kasdien atsibundu žinodama, kad Lietuva – už beveik dviejų tūkstančių kilometrų, kad aš negaliu ten grįžti artimiausiu metu, kad kiekvieną dieną ten yra žmonių, kurie eina į darbą, į mokyklą, juokiasi, verkia, kuria, svajoja… ir visa tai daro Lietuvoje. Jie gali, o aš ne! (…) Tarsi Maironis ant ežero Keturių kantonų tegaliu galvoti apie kažkur ten gyvuojančią ir augančią tėvynę, apie bralelius ir sesules, arklius kinkančius, rūtų vainikus pinančius, ir niekad netylančios dainos leliumoj (…).“ (T. Zaleskytė).