2016 m. kovo 3 d. Sveikatos priežiūros fakultete lankėsi Artevelde universiteto Gento kolegijos (Belgija) lektorius Fillip Dejonckheere. Jis studijų programų „Ergoterapija“ ir „Kineziterapija“ studentams paskaitė paskaitą apie tarpkultūrinius aspektus sveikatos priežiūros sistemoje, pravedė praktikos darbus ir diskusiją.

Jurgita Tuitaitė,
Reabilitacijos katedros lektorė