Kviečiame studentus teikti prašymus valstybės remiamoms paskoloms gauti

2023-02-07

Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestrą gauti prašymų teikimo pradžią. Prašymų teikimo pabaiga – 2023 m. kovo 7 d. (15 val.).

Numatoma studentų, kuriems bus siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2023 m. kovo 22 d.

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

Studentai, pageidaujantys gauti aukščiau minėtas paskolas, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti ir pateikti prašymus Fondui iki 2023 m. kovo 7 d.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos