Kviečiame studentus teikti prašymus–anketas valstybės remiamoms paskoloms gauti  

2024-02-06

Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestrą gauti prašymų – anketų teikimo pradžią. Prašymų – anketų teikimo pradžia – 2024 m. vasario 5 d. (8:00 val.), pabaiga – 2024 m. kovo 4 d. (15 val.).

Numatoma studentų, kuriems bus siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2024 m. kovo 20 d.

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

Studentai, pageidaujantys gauti aukščiau minėtas paskolas, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti prašymus – anketas ir pateikti Fondui iki 2024 m. kovo 4 d.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos