Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens semestrą gauti prašymų – anketų teikimo pradžią. Prašymų – anketų teikimo pradžia – 2020 m. rugpjūčio 20 d. (8:00 val.), pabaiga – 2020 m. rugsėjo 25 d. (15 val.).

Numatoma studentų, kuriems bus siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2020 m. spalio 14 d.

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams rudens semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies); paskolos gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (1 950 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių (2 340 Eur).

Paskolos gavėjo bendra gauta paskolos suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė  nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (15 015 Eur).

Studentai, pageidaujantys gauti aukščiau minėtas paskolas, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti prašymus – anketas ir pateikti Fondui iki 2020 m. rugsėjo 25 d.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos