Kursai „Apskaitos ir mokesčių pagrindai“
Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete
(Naugarduko g. 5, Vilnius)

Programos tikslas – suteikti žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, leidžiančių tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, kontroliuoti apskaitos politikos įgyvendinimo procesus, analizuoti ir vertinti ūkinės veiklos rezultatus.

Kursų trukmė – 6 savaitės, 108 akademinės kontaktinės valandos, 18 akademinių kontaktinių valandų per savaitę.

Kursų pradžia – 2017 m. spalio 23 d. Kursai vyks darbo dienomis nuo 16:00 val. iki 20.00 val.

Kursų kaina – 400 Eur.

Kursai skirti asmenims turintiems aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą:
– stokojantiems apskaitos teorinių žinių pritaikymo praktikoje įgūdžių;
– stokojantiems mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo žinių;
– ketinantiems pradėti buhalterinį darbą ir savarankiškai tvarkyti apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinių ataskaitų rinkinio parengimo;
– buhalterinės apskaitos ir kitų studijų programų studentams, norintiems įgyti praktinių įgūdžių;
– norintiems susipažinti su kompiuterizuotos apskaitos pagrindais;
– anksčiau baigusiems arba padariusiems pertrauką darbe ir norintiems prisiminti buhalterinės apskaitos pagrindus.
Kursai rengiami ne mažesnei kaip 8 asmenų grupei*
Programa kryptingai orientuota į praktinę veiklą. Baigęs kvalifikacijos tobulinimo programą asmuo gebės:
– suformuoti ir įgyvendinti ūkio subjekto apskaitos politiką pagal apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančius LR teisės aktus bei verslo apskaitos standartus;
– formuoti apskaitos duomenų informacinę bazę;
– rengti ataskaitas;
– apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius;
– patikrinti užregistruotus apskaitoje procesus;
– atlikti finansinę analizę, pateikti išvadas ir siūlymus.

PROGRAMA:
– Buhalterinė apskaita
– Kompiuterizuotos apskaitos pagrindai
– Mokesčiai ir jų deklaravimas
– Finansinė analizė
– Apskaitos ir mokesčių profesinės veiklos praktika

Kursų dalyviai aprūpinami metodine medžiaga, jiems išduodamas Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto pažymėjimas apie išklausytą kvalifikacijos tobulinimo kursą.

Dalyvius kviečiame registruotis iki 2017 m. spalio 17 d. tel. (8 5) 219 16 81 arba el. paštu i.grineviciene@ekf.viko.lt
*-nesusirinkus minimaliai klausytojų grupei, kursai nebus vykdomi