2019 m. lapkričio 4–6 d. Ekonomikos fakultete lankėsi Dr hab. Marek Szarucki. Dr hab. Marek Szarucki yra Krokuvos ekonomikos universiteto (Lenkija) profesorius,  Strateginių Analizių Katedros vedėjas. Šiuo metu jis yra vizituojantis tyrėjas UCL School of Management („Bekker“ programos stipendija iš Lenkijos nacionalinės akademinių mainų agentūros, NAWA). Moksliniai interesai sutelkti į vadybos mokslų metodologiją, strateginį valdymą, verslininkystę Rytų ir Vidurio Europoje bei inovacijų valdymą. Jis yra recenzuojamų mokslinių straipsnių ir knygų skyrių autorius ir bendraautorius bei kelių tarptautinių mokslinių žurnalų redkolegijos narys.

Vizito Ekonomikos fakultete metu Krokuvos ekonomikos universiteto (Lenkija) profesorius Marek Szarucki susitiko su fakulteto dekane dr. Aušra Liučvaitiene, prodekane Rita Martišiene, dėstytojais ir studentais, pasivaikščiojo po naujas fakulteto patalpas, skaitė studentams ir dėstytojams paskaitas:  „Kaip paruošti ir vykdyti sėkmingą mokslinių tyrimų projektą – tarptautinė perspektyva“; „Kaip paskelbti mokslinių tyrimų rezultatus „Scopus“ žurnaluose – EBER žurnalo perspektyva“ ir  „Kūrybiškumo metodų taikymas moksliniuose tyrimuose“.  Po paskaitų susitikimas buvo pratęstas jaukioje Vilniaus senamiesčio kavinukėje.