Š. m. spalio 23 dieną Kraštotvarkos katedros dėstytojai ir darbuotojai dalyvavo Vilniaus universiteto botanikos sodo ir Lietuvos gėlininkų sąjungos organizuotoje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Botanikos sodų kolekcijų kaupimo tendencijos  ir jų įtaka Lietuvos ūkininkų sodybų  ir priemiesčių želdynų formavimui“. Konferencija skirta biologijos mokslų daktarės Angelės Meilutės Baliūnienės – dekoratyvinių augalų puoselėtojos ir tyrinėtojos, Lietuvos gėlininkų sąjungos įkūrėjos – Jubiliejui paminėti.

Konferencijos metu buvo pristatyti stendiniai pranešimai:

Gyvoji gamta Karališkajame Botanikos sode Madride. Rimantas Kondratas;
Vaistinio kietagrūdžio (Lithospermum officinale L.) auginimas taikant agrotechnines priemones. ZDN12 stud. A. Rokienė, vadovė doc. dr. G. Palaitytė;
Saugomų augalų kolekcijos bioedukacinė aplinka. doc. dr. O. Motiejūnaitė, doc. dr. R. Kondratienė, dr. R. Juodkaitė, doc. dr. G. Palaitytė, I. Jančauskienė;
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Dekoratyvinių augalų kolekcijos augynas. Tomas Čižokas;
Miscanthus x giganteus Greef et Deuter morfogenezė in vitro. Doc. dr. Aušra Blinstrubienė, Inga Jančauskienė, Aleksandro Stulginskio universitetas, Vilniaus kolegija;
Parodos-mugės „Lietuvos Žiedai“ analizė. Tomas Čižokas.

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studentų floristinių darbų paroda, vadovė dėstytoja Vida Gruzdienė.

Kraštotvarkos katedra