Viešieji pirkimai

Vilniaus kolegija viešuosius pirkimus organizuoja pagal Lietuvoje galiojantį viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, siekdama sudaryti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis bei racionalaus lėšų panaudojimo.

Informacija apie Vilniaus kolegijos viešuosius pirkimus:

Pirkimų planas
Viešųjų pirkimų sutartys
Viešųjų pirkimų ataskaitos


Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose ir pirkimuose gairės

Vilniaus kolegija skatina siekti skaidrumo ir laikytis etikos principų viešųjų pirkimų procedūrose.

Kviečiame susipažinti ir peržiūrėti Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas „Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose ir pirkimuose gaires‟  ir atmintinę.

Tikimės, kad kiekvienam pirkimų vykdytojui gairės ir atmintinė bus puikus įrankis, padėsiantis užtikrinti skaidrumą, atvirumą visuomenei ir sklandų pirkimų vykdymą.