Strateginiai dokumentai

Vilniaus kolegijos tarybos 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. STN – 7 pritarta naujai Vilniaus kolegijos 2021-2025 metų strategijai, kuri orientuota į darnų pokytį.

Dokumente išdėstyta Kolegijos vizija, misija, įvardinti strateginiai tikslai ir uždaviniai, strateginės kryptys. Šis dokumentas pakeitė ankstesniąją Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategiją iki 2020m.

Keičiamės ir keičiame darniai.