2020 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. kovo 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. birželio 30 d. Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. rugsėjo 30 d. Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys