2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. I ketv.

2013 m. kovo 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2013 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. II ketv.

2013 m. birželio 30 d. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. birželio 30 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2013 m. III ketv.

2013 m. rugsėjo 30 d. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2013 m. rugsėjo 30 d.

 

2013 m. gruodžio 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaitapdf

2013 m. Finansinių ataskaitų rinkinyspdf

2013 m. Finansinių ataskaitų rinkinys (priedai)pdf