2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. I ketv.

2012 m. kovo 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2012 m. kovo 31 d. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. II ketv.

2012 m. birželio 30 d. Biudžeto vykdymo ataskaita

 

2012 m. birželio 30 d. Finansine atskaitomybe

2012 m. III ketv.

2012 m. rugsėjo 30 d. Biudžeto vykdymo ataskaita

2012 m. rugsėjo 30 d. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. IV ketv.

2012 m. gruodžio 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaita

 

2012 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys