2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. I ketv.

2011 m. kovo 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2011 m. kovo 31 d. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

 

2011 m. II ketv.

2011 m. birželio 30 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2011 m. birželio 30 d. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

 

2011 m. III ketv.

2011 m. rugsėjo 30 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2011 m. rugsėjo 30 d. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

 

2011 m. IV ketv.

2011 m. gruodžio 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2011 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys