Direktoratas

Direktoratas yra kolegijos direktoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija, svarstanti ir sprendžianti einamuosius akademinius, organizacinius, ūkinius ir kitus klausimus.

Direktorato pirmininkė
dr. Žymantė Jankauskienė – Vilniaus kolegijos direktorė

Direktorato nariai
Rita Liepuonienė – direktoriaus pavaduotoja studijoms;
dr. Nijolė Zinkevičienė – direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei;
Andriejus Sadauskis – direktoriaus pavaduotojas ekonomikai;
Vaidas Liubinas – Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas;
dr. Aušra Liučvaitienė – Ekonomikos fakulteto dekanė;
Nida Mačerauskienė – Verslo vadybos fakulteto dekanė;
dr. Milda Žukauskienė – Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė;
Ramunė Vanagaitė – Agrotechnologijų fakulteto dekanė;
Vaiva Juškienė – Pedagogikos fakulteto dekanė;
dr. Birutė Žygaitienė – Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė;
Dovilė Liubinienė – Studijų tarnybos vadovė;
Jolanta Preidienė – Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos vadovė;
Gintautas Žygaitis – Turto priežiūros tarnybos vadovas;
Ramunė Vanagaitė – Akademinės tarybos pirmininkė.