Turto nuoma

Ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo tvarkos aprašas