Aukcionai

2016 m. gruodžio 28 d. 10 val. Vilniaus kolegija skelbia viešąjį prekių pardavimą aukcione.
Aukciono organizatorius – Vilniaus kolegija.
Aukciono data ir laikas – 2016-12-28, 10 val.
Aukcionas vyks adresu: Vilniaus kolegijoje, Saltoniškių g. 58 – 1, kab nr. 303.
Dalyvių registracija ir bilietų išdavimas: 2016-12-28 nuo 9 val. iki aukciono pradžios, Vilniaus kolegijoje, Saltoniškių g. 58 – 1, kab nr. 303.

Parduodamas turtas:

Eil. Nr. Technikos pavadinimas Metai Pradinė vnt. pardavimo kaina, Eur Apžiūrėjimo vieta ir laikas
 

 

1.

 

 

 

Ford Transit

2001 900,00 Gruodžio 20 d. ir gruodžio 22 d. nuo 9.00 iki 10.00, Saltoniškių g. 58,

Tel. nr. pasiteiravimui

8 5 2191729

 

Neparduotas turtas pirmame aukcione bus parduodamas antrame aukcione, kuris vyks 2017 m. sausio 4  d. 10 val. tuo pačiu adresu.

Dalyvavimo aukcione sąlygos:

  1. Aukcione gali dalyvauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys (toliau – aukciono dalyviai), iš anksto sumokėję dalyvio mokestį. Aukciono vienas vienkartinis dalyvio mokestis – 6,00 (šeši) eurai.
  2. Dalyvio mokestį privalu sumokėti kiekvienam aukcionui atskirai. Dalyvio mokestis negrąžinamas.
  3. Aukcione gali dalyvauti tik dalyvio mokestį sumokėję aukciono dalyviai – pateikus dalyvio mokesčio sumokėjimo dokumentą (apmokėjimo kvitą), aukciono dalyviui bus išduotas aukciono dalyvio bilietas su atitinkamu registracijos numeriu.
  4. Už aukciono bilietą mokama per banko įstaigą. Sumokėti pavedimu į Vilniaus kolegijos sąskaitą: LT767044060001472160 AB SEB banke, įrašas: „Dalyvio mokestis“.
  5. Prieš vykdant registravimą, aukciono dalyviui bus pateikti pasirašymui Aukciono dalyvio registracijos anketa, „Viešo prekių tiesioginio aukciono dalyvio įsipareigojimas dėl žalos atlyginimo” (toliau – Įsipareigojimas). Atsisakius pasirašyti Įsipareigojimą, aukciono dalyvis nebus registruojamas ir jam nebus grąžinamas sumokėtas dalyvio mokestis.
  6. Už aukcione įsigytą turtą galima bus sumokėti tik mokėjimo pavedimu per banko įstaigą 5 dienų laikotarpyje nuo išankstinės sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Aukcione įsigytas turtas savininkui bus atiduotas tik pastarajam atlikus visus atsiskaitymus su Vilniaus kolegija.
  7. Aukcione įsigyto turto nuosavybę liudijantis dokumentas – turto perdavimo – priėmimo aktas. Aukcione įsigytą turtą savininkas atsiima savo jėgomis ir savu transportu.
  8. Aukciono dalyvis privalo turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (taikytina nuostata fiziniam asmeniui) ir/ar įgaliojimą atstovauti įmonei (taikytina nuostata juridiniam asmeniui).

Informacija teikiama telefonu (8-5) 219 1601.

 

Dalyvavimo aukcione sąlygos paskelbtos internetinėje svetainėje www.viko.lt, skiltyje Kolegija -Ūkio valdymas – Aukcionai.