Projekto darbo grupės

Projekto tikslinės grupės nariai atsakingais už projekto veiklų viešinimą, priskirtų veiklų  eigos priežiūrą fakultetuose:

Marija Danutė Aukštuolienė, EIF prodekanė;
Aušra Masandukaitė, EKF Sociologijos ir teisės katedros vedėja;
Daiva Mikalkevičienė, VVF Komunikacijos katedros vedėja;
Birutė Gostevičienė, SPF prodekanė;
Jūratė Svičiulienė, ATF Agroverslo vadybos katedros vedėja;
Irena Kaupienė, PDF dekanė;
Vilija Šulskienė, DTF Siuvinių katedros vedėja;
Violeta Bogucevičienė, MEF dekanė.

Projekto tikslinės grupės nariai atsakingi už informacijos pateikimą kuriant ir diegiant  kokybės vadybos integruotą informacinę sistemą:

Rita Liepuonienė, Studijų tarnybos vadovė, atsakinga už kokybės planų ir rodiklių posistemę;
Vaidas Liubinas, Kompiuterių centro vadovas, atsakingas už sistemos nustatymo ir konfigūravimo posistemę;
Dovilė Liubinienė, Studijų tarnybos vadovo pavaduotoja, atsakinga už apklausų rengimo, vykdymo ir analizės posistemę;
Angelė Grasė Milevskienė, Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, atsakinga už procesų ir diagramų pateikimo posistemę;
Giedrė Radzevičiūtė, Ryšių su visuomene skyrius vedėja, atsakinga už VSKVS komponento sukūrimą interneto svetainėje.