Administracinis personalas

Projekto vadovas – Stasys Bučys, Vilniaus kolegijos Kokybės valdymo skyriaus vedėjas, s.bucys@viko.lt;

Projekto finansininkė  –  Nijolė Puodžiulienė, Vilniaus kolegijos buhalterė, n.puodziuliene@viko.lt;

Projekto koordinatorė  –  Anželika Slimanavičienė, Vilniaus kolegijos Akademinės informacinės sistemos skyriaus specialistė, a.slimanaviciene@viko.lt;

Projekto viešųjų pirkimų specialistė – Viktorija Kimsienė, Vilniaus kolegijos ūkio valdymo ir komercijos skyriaus specialistė, v.kimsiene@viko.lt;

Projekto personalo specialistė  –  Audronė Matiukienė, Vilniaus kolegijos Personalo skyriaus vedėja, a.matiukiene@viko.lt.