Diplomo priedėlis

Diplomo priedėlis

Diplomo priedėlis (angl. Diploma Supplement) – tai oficialus dokumentas, kuris pridedamas prie aukštojo mokslo diplomo siekiant pagerinti tarptautinio akademinio ir profesinio kvalifikacijų pripažinimo skaidrumą. Tai dokumentas, suteikiantis papildomos informacijos apie kvalifikaciją.

Diplomo priedėlis nepakeičia originalių kvalifikacijos dokumentų ir negarantuoja automatiško įgytos kvalifikacijos pripažinimo. Diplomo priedėlį sudaro aštuonios dalys (informacija apie kvalifikacijos turėtoją, apie įgytą kvalifikaciją, jos lygmenį, įgytas žinias, gebėjimus ir įgūdžius, kvalifikacijos suteikiamas teises, papildoma informacija, diplomo priedėlio patvirtinimas, nacionalinės aukštojo mokslo sistemos aprašymas). Diplomo priedėlis užpildomas lietuvių ir anglų kalbomis.

Diplomo priedėlis buvo sukurtas, kad visoje Europoje vieninga forma ir apimtimi būtų teikiama informacija apie studijų, kurias asmeniui baigus buvo išduotas diplomas tipą, lygmenį ir turinį. Įgyti diplomai kartu su diplomo priedėliu lengviau suprantami ir pripažįstami visoje Europoje. Šiame dokumente pateikiama tiksli ir išsami informacija apie išeitus akademinius kursus ir įgytas žinias, padedanti ES darbdaviams bei kitiems suinteresuotiems asmenis objektyviai vertinti diplomo priedėlio savininko pasiekimus. Atsiranda lengviau pasiekiamos galimybės įsidarbinti ir studijuoti užsienyje, kadangi ES darbdaviai itin domisi Diplomo prieduose pateikiama informacija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 metų kovo 24 dienos nutarimu Nr. 326 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl aukštojo mokslo laipsnių, įgyjamų Lietuvos Respublikoje, diplomų nuostatų patvirtinimo pakeitimo“, 2004 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-1725 patvirtino Aukštojo mokslo diplomo priedėlio išdavimo taisykles. Aukštojo mokslo diplomo priedėlis parengtas įgyvendinant Europos Tarybos ir UNESCO Kvalifikacijų susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regione konvencijos (1997, Lisabona) nuostatas, kuriant bendrą Europos aukštojo mokslo sistemą pagal Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį.

Vadovaujantis minėtu Vyriausybės nutarimu nuo 2006 metų sausio 1 dienos diplomo priedėlis išduodamas asmenims, baigusiems studijas 2006 ir vėlesniais metais, vietoj diplomo priedo, kaip neatskiriama diplomo dalis. Diplomo priedėlis išduodamas visiems absolventams nemokamai.

(Informacijos šaltinis: http://www.europass.lt/lt/diplomas)

Diplomo priedėlio etiketė

2010 metais Vilniaus kolegijai suteikta Diplomo priedėlio etiketė

Diplomo priedėlio etiketė (angl. Diploma Supplement – DS Label) suteikiama aukštojo mokslo institucijoms, kurių išduodamas priedėlis atitinka šiam dokumentui keliamus formos, turinio ir išdavimo sąlygų reikalavimus. Etiketę suteikia Europos Komisija po griežto ekspertinio vertinimo. Ji galioja 3 metus ir yra tarptautiškumą puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklas.

Vilniaus kolegijai oficialiai Diplomo priedėlio etiketė įteikta Antverpene (Belgijoje) 2010 m. spalio 5 d.

Diplomo etiketė