Istorija

VILNIAUS KOLEGIJA įsteigta 2000 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus tris Vilniaus aukštesniąsias mokyklas: Elektronikos, Ekonomikos ir Prekybos mokyklą (2000-09-01 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 1092).

2001 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotos ir į kolegijos struktūrą įtrauktos Vilniaus aukštesnioji medicinos ir Buivydiškių aukštesnioji žemės ūkio mokyklos (2001-08-24 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymai Nr. 1229, Nr. 1230).

2002 m. rugsėjo 1 d. į Vilniaus kolegiją buvo integruotos Vilniaus aukštesnioji pedagogikos ir Vilniaus aukštesnioji technologijos mokyklos (2002-08-13 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 1418, 2002-08-30 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 1512).

2003 m. rugpjūčio 1 d. įsteigtas Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakultetas, sujungiant Aprangos studijų centrą, reorganizuotą Vilniaus lengvosios pramonės aukštesniąją mokyklą ir Technologijų studijų centrą.

2003 m. rugsėjo 1 d. įsteigtas Vilniaus kolegijos Menų studijų centras.

Šiuo metu Kolegija yra viena didžiausių Lietuvos profesinio aukštojo mokslo institucijų, atliepianti ne tik Vilniaus regiono, bet ir visos Lietuvos stojančiųjų lūkesčius. Kolegijoje studijos organizuojamos septyniuose fakultetuose: Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijų, Pedagogikos, bei Menų ir kūrybinių technologijų. Pastarasis fakultetas įkurtas 2013 metais, sujungiant Menų bei Dizaino ir technologijų fakultetus.

FAKULTETŲ IŠTAKOS

Elektronikos ir informatikos fakultetas

2011041801

Ekonomikos fakultetas

Verslo vadybos fakultetas

Sveikatos priežiūros fakultetas

Agrotechnologijų fakultetas

Pedagogikos fakultetas

Dizaino ir technologijų fakultetas

Menų fakultetas