Istorija

VILNIAUS KOLEGIJA įsteigta 2000 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus tris Vilniaus aukštesniąsias mokyklas: Elektronikos, Ekonomikos ir Prekybos mokyklą (2000-09-01 Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 1092).

2001 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotos ir į kolegijos struktūrą įtrauktos Vilniaus aukštesnioji medicinos ir Buivydiškių aukštesnioji žemės ūkio mokyklos (2001-08-24 Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymai Nr. 1229, Nr. 1230).

2002 m. rugsėjo 1 d. į Vilniaus kolegiją buvo integruotos Vilniaus aukštesnioji pedagogikos ir Vilniaus aukštesnioji technologijos mokyklos (2002-08-13 Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 1418, 2002-08-30 Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 1512).

2003 m. rugpjūčio 1 d. įsteigtas Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakultetas, sujungiant Aprangos studijų centrą, reorganizuotą Vilniaus lengvosios pramonės aukštesniąją mokyklą ir Technologijų studijų centrą.

2003 m. rugsėjo 1 d. įsteigtas Vilniaus kolegijos Menų studijų centras.

Šiuo metu Kolegija yra viena didžiausių Lietuvos profesinio aukštojo mokslo institucijų, atliepianti ne tik Vilniaus regiono, bet ir visos Lietuvos stojančiųjų lūkesčius. Kolegijoje studijos organizuojamos septyniuose fakultetuose: Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijų, Pedagogikos, bei Menų ir kūrybinių technologijų. Pastarasis fakultetas įkurtas 2013 metais, sujungiant Menų bei Dizaino ir technologijų fakultetus.

FAKULTETŲ IŠTAKOS

Elektronikos ir informatikos fakultetas

 • 1955 m. liepos 8 d. Sovietų sąjungos Elektrotechnikos pramonės ministro įsakymu Nr.235 buvo įkurtas Vilniaus elektromechanikos technikumas, vėliau pervadintas Elektronikos technikumu.
 • 1983 m. pastatytas naujas mokomasis korpusas.
 • 1991 m. technikumas reorganizuotas į Vilniaus aukštesniąją elektronikos mokyklą.

2011041801

 

 • 2000 m. Aukštesnioji elektronikos mokykla tapo Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetu.

Ekonomikos fakultetas

 • 1945 m. Kaune, prie LTSR Finansų ministerijos įkurtas Finansų technikumas (TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1945-09-10 potvarkis Nr. 13452 p. ir Aukštosios mokyklos reikalų Sąjunginio komiteto prie TSRS LKT 1945-09-17 įsakymas Nr. 643-T „Dėl finansų technikumo organizavimo Kaune).
 • 1949 m. pervardintas į Finansų ir kredito technikumą.
 • 1957 m. gruodžio 6 d. Finansų ir kredito technikumas perkeliamas į naujus rūmus Vilniuje, Naugarduko g. 5.
 • 1991 m. rugsėjo 1 d. Finansų ir kredito technikumas reorganizuotas į Vilniaus aukštesniąją ekonomikos mokyklą (LR Vyriausybės 1991-03-12 potvarkis Nr. 125 p.).
 • 2000 m. rugsėjo 1 d. Aukštesnioji ekonomikos mokykla reorganizuota į Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetą (LR Vyriausybės 2000-08-30 nutarimas Nr. 1000).

Verslo vadybos fakultetas

 • 1946 m. rugpjūčio 14 d. Vilniuje, Benediktinų gatvėje, Lietuvos prekybos ministerija įkūrė Prekybos technikumą.
 • 1985 m. rugsėjo 1 d. Prekybos technikumas persikėlė į naujas patalpas, esančias Didlaukio g. 49.
 • 1991 m. Lietuvos Respublikos potvarkiu Prekybos technikumas reorganizuotas į Vilniaus aukštesniąją prekybos mokyklą.
 • 2000 m. Aukštesnioji prekybos mokykla tapo Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetu.

Sveikatos priežiūros fakultetas

 • 1940 m. sausio 1 d. tik ką Lietuvai sugrąžintame Vilniuje Vidaus reikalų ministro p. K. Skučo įsakymu Nr. 5479 įkurta Vilniaus akušerių mokykla.
 • Ne kartą keitėsi mokyklos pavadinimai ir adresai: 1966 m. vadinamoji Vilniaus medicinos mokykla 1986 m. rugsėjo mėn. 1 d. persikelia į naujo mokomojo korpuso patalpas, esančias Didlaukio g. 45 Baltupiuose.
 • 1991 m. LR Vyriausybės potvarkiu mokykla reorganizuota į Vilniaus aukštesniąją medicinos mokyklą.
 • 2001m. rugsėjo 1 d. Vilniaus aukštesnioji medicinos mokykla reorganizuota į Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą.

Agrotechnologijų fakultetas

 • 1918 m. rugsėjo mėn. Vilniuje, Sėlių gatvėje, buvo įsteigta žemesnioji sodininkystės mokykla.
 • 1990 m įkuriama Buivydiškių aukštesnioji žemės ūkio mokykla.
 • 2000 m panaikintas žemės ūkio skyrius, plečiamas priėmimas į aukštesniąją mokyklą, sparčiai pertvarkoma mokymo bazė, parengtos ir patvirtintos kolegijos studijų programos.
 • 2001 m. rugsėjo 1 d. Buivydiškių aukštesnioji žemės ūkio mokykla reorganizuota į Vilniaus kolegijos Buivydiškių žemės ūkio studijų centrą.
 • 2004 m. Buivydiškių studijų centras reorganizuotas į Agrotechnologijų fakultetą (ATF).

Pedagogikos fakultetas

 • 1940 m. rugsėjo 1 d. Trakuose įkurta lietuviška Mokytojų seminarija.
 • 1957 m. Mokytojų seminarija perkelta į Vilnių.
 • 1958 m. pavadinta Vilniaus pedagogine mokykla.
 • 1991 m. reorganizuota į Vilniaus aukštesniąją pedagogikos mokyklą.
 • 2002 m. Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla reorganizuota į Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetą (PDF).

Dizaino ir technologijų fakultetas

 • 1953 m. rugpjūčio 15 d. buvusios trikotažininkų profesinės mokyklos patalpose, Gerosios Vilties g. 19, įkuriamas Vilniaus lengvosios pramonės technikumas.
 • 1953 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvos verslinės kooperacijos tarybos nutarimu Nr. 16 įsteigtas Vilniaus technologijos technikumas. Technikumas ruošė besikuriančiai Lietuvos pramonei reikalingus silikatų rišamųjų medžiagų, keramikos, plastmasių perdirbimo technikus – technologus.
 • 1991 m. LR Vyriausybės potvarkiu Vilniaus technologijos ir Vilniaus lengvosios pramonės technikumai reorganizuojami į Vilniaus aukštesniąją technologijos mokykląVilniaus aukštesniąją lengvosios pramonės mokyklą ir Vilniaus aukštesniąją lengvosios pramonės mokyklą .
 • 2002 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus aukštesnioji technologijos mokykla reorganizuota į Vilniaus kolegijos Technologijos studijų centrą, 2002 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus aukštesniosios lengvosios pramonės mokyklos bazėje įkuriamas Vilniaus kolegijos Aprangos studijų centras.
 • 2003 m. rugpjūčio 1 d. įsteigtas Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakultetas, sujungiant Vilniaus kolegijos Technologijos studijų centrą, Aprangos studijų centrą ir reorganizuotą Vilniaus aukštesniąją lengvosios pramonės mokyklą.

Menų fakultetas

 • 1940 m. spalio 1 d. Vilniuje buvo įkurta muzikos mokykla. 1946 m. ji persikraustė į patalpas Gorkio gatvėje (dabar Didžioji g. 38). 1949 m. mirus iškiliam Lietuvos kompozitoriui ir dirigentui Juozui Tallat Kelpšai, mokykla buvo pavadinta jo vardu.
 • 1949 m. įkurtas bibliotekininkus rengiantis technikumas, 1954 m. pervadintas Vilniaus kultūros mokykla. Be bibliotekininkų, šioje mokykloje buvo rengiami saviveiklinių chorų vadovai ir dramos režisieriai.
 • 1993 m. liepos mėnesį šios dvi mokyklos buvo sujungtos į vieną ir naujasis darinys pavadintas Vilniaus konservatorija. Mokykloje veikė keturi skyriai: Muzikos pedagogikos, Šokio pedagogikos, Estradinės muzikos ir Kultūros vadybos. Vilniaus konservatorijos padaliniai įsikūrę Didžiojoje g. 36 ir 38, Žemaitijos g. 4 ir Lydos g. 3.
 • Įgyvendinant švietimo reformą, nuo 2001 metų Muzikos skyrius imtas palaipsniui reformuoti į keturmetę gimnaziją, kitų trijų skyrių pagrindu 2003 m. rugsėjo pirmąją dieną buvo suformuotas Vilniaus kolegijos Menų studijų centras (MSC).
 • 2004 m. Menų studijų centras reorganizuotas į Menų fakultetą (MEF).