Kolegija

Vilniaus kolegija – aukštoji valstybinė mokykla, vykdanti studijas, teikiančias aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Vilniaus kolegija įkurta 2000 metais. Pirmiausia buvo sujungtos trys tuo metu geriausios Vilniuje aukštesniosios mokyklos: aukštesnioji elektronikos, aukštesnioji prekybos ir aukštesnioji ekonomikos mokyklos. Vėliau prijungtos dar 5 aukštesniosios mokyklos. Šiandien Vilniaus kolegija užima aukštųjų koleginių studijų lyderės poziciją, pripažintą absolventų, ekspertų, visuomenės: už inovacijas aukštojo mokslo vadyboje „Žinių ekonomikos įmonė 2007″, žurnalistinio tyrimo „Lietuvos kolegijų reitingas 2009″– lyderė.
Kolegiją sudaro 7 fakultetai, vykdomos 44 koleginės studijų programos, rengiami informatikos, inžinerijos, fizinių, technologijų, sveikatos, veterinarijos, žemės ūkio, socialinių, verslo ir viešosios vadybos,ugdymo, humanitarinių mokslų ir menų studijų krypčių grupių  specialistai. Studijuoja per 7000 studentų, dėsto per 50 mokslo daktarų. Kolegijos biblioteka studijoms sukaupė daugiau nei 300 000 dokumentų, praktiniams įgūdžiams ugdyti moderniai įrengta 41 laboratorija, veikia 10 praktinio mokymo centrų, studentai apgyvendinami 8 bendrabučiuose, veikia sporto klubas VIKAS, šokių ir dainų ansamblis VORUTA, merginų choras „Vaidilutės“, folkloro ansamblis „Želmuo“.
Studijų programos įvertintos tarptautinių ir šalies ekspertų. Išplėtotas tarptautinis bendradarbiavimo tinklas: dėstytojai dalyvaudami tarptautinėse programose tobulina kvalifikaciją, studentai akademinių mainų metu įgyja teorinių ir praktinių įgūdžių, kalbinės ir kultūrinės patirties. Tarptautiniai mainai vyksta su 104 užsienio aukštosiomis mokyklomis iš 23 pasaulio šalių.

Vilniaus kolegija – kartu pasieksime aukštumas!