Kokių kompetencijų reikia profesinio aukštojo mokslo institucijų tyrėjams?

2022-12-19

Vilniaus kolegija kartu su tarptautiniais partneriais baigia įgyvendinti Erasmus + projektą „Enhancing Staff Research and Innovation Capacity in Professional Higher Education“ (RECAPHE), 2019-1-PL01-KA203-065823, kurio metu parengė MTEP veiklos ir pobūdžio Europos profesinio aukštojo mokslo institucijose aprašą, išskyrė šio sektoriaus tyrėjams būtinas kompetencijos, sukūrė individualaus tyrėjo kompetencijų įsivertinimo įrankį ir parengė nuotolinio mokymosi mikromodulius tyrėjų kompetencijų tobulinimui.

Gruodžio 16 d. Vilniaus kolegijoje vyko tarptautinio projekto „Enhancing Staff Research and Innovation Capacity in Professional Higher Education“ (RECAPHE) rezultatų sklaidos seminaras „Tyrėjų kompetencijos profesiniame aukštajame moksle“, kuriame dalyvavo Šiaulių kolegijos, Kauno technikos kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Kauno kolegijos, Panevėžio kolegijos, Marijampolės kolegijos bei Socialinių mokslų kolegijos tyrėjai ir darbuotojai, organizuojantys taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.
Projektas, kurį Vilniaus kolegija vykdė kartu su partneriais iš Lenkijos, Portugalijos, Vokietijos, Maltos ir EURASHE, baigia savo veiklas. Projekto tikslas – stiprinti taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros profilį Europos profesiniame aukštajame moksle. Parengtas MTEP veiklos ir pobūdžio Europos profesinio aukštojo mokslo institucijose aprašas, išskirtos kompetencijos, reikalingos profesinio aukštojo mokslo institucijų tyrėjams, sukurtas individualaus tyrėjo kompetencijų įsivertinimo įrankis, sukurti nuotolinio mokymosi mikromoduliai kompetencijų tobulinimui. Šiuo metu baigiamos rengti rekomendacijos Europos profesinio aukštojo mokslo institucijoms.
Renginio metu buvo pristatyti projekto rezultatai, pademonstruoti tyrėjų kompetencijų tobulinimo mikromoduliai, kuriuose pateikta teorinė medžiaga, praktinės užduotys ir video medžiaga. Seminaro dalyviai susipažino su individualaus tyrėjo kompetencijų įsivertinimo įrankiu.
Seminaro dalyviai renginį įvertino gerai, teigdami, jog jis buvo naudingas ir organizuotas laiku, nes tyrėjų kompetencijų tobulinimas yra svarbi veikla siekiant kolegijose atliekamų taikomųjų mokslinių tyrimų kokybės bei užsakomųjų tyrimų proveržio.

Renginio dalyviai galėjo pritaikyti seminaro metu įgytas žinias praktinėje veikloje. Išklausius dviejų taikomųjų tyrimų pristatymus, išsivystė diskusija, kokių kompetencijų tyrėjams reikėjo, atliekant minėtus taikomuosius tyrimus. Tyrimus pristatė ir diskusiją moderavo Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto docentas dr. Eugenijus Mačerauskas ir Verslo vadybos fakulteto lektorė Dalia Karlaitė.
Seminaro dalyviai gerai įvertino renginį, teigdami, jog jis buvo naudingas ir laiku, nes tyrėjų kompetencijų tobulinimas yra svarbi veikla siekiant kolegijose atliekamų taikomųjų mokslinių tyrimų kokybės ir poveikio užsakovams.