Gegužės 7 d. Vilniaus kolegijoje, Elektronikos ir informatikos fakultete, vyko seminaras ,,Kibernetinis saugumas“. Seminaro metu su studentais, dėstytojais ir administracijos darbuotojais kibernetinio saugumo aktualijomis dalijosi krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza, Lietuvos kariuomenės ir Valstybės įmonės „Infostruktūra“ atstovai.

Pasak krašto apsaugos sistemos pranešėjų, šiomis dienomis kibernetinio saugumo svarba yra labai aktuali, nes nuolat didėjantis kibernetinių atakų kiekis daro vis didesnę žalą ne tik įmonėms ar valdžios įstaigoms, bet ir gyventojams. Pasak viceministro E. Kerzos, kibernetinių atakų metu tampame itin pažeidžiami ir būtent dėl šių priežasčių yra ypatingai svarbu, kad mūsų informacinės technologijos būtų saugios ir parengtos atlaikyti bet kokias atakas.

VĮ ,, Infrastruktūra“ Saugumo skyriaus vadovas Mindaugas Matulionis pristatė realius kibernetinių grėsmių pavyzdžius ir situacijas apie atakas, o taip pat pagrindinius būdus ir priemones, kurias įgyvendinus galima sustiprinti tinklų ir sistemų saugumą.

Lietuvos kariuomenės atstovas majoras  Kazimir Kopač susirinkusiems seminaro dalyviams pristatė galimybių įvairovę tarnaujant Lietuvos kariuomenėje, supažindino su šauktinių tarnybos punktais, kariams suteikiamomis socialinėmis garantijomis ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymais.

Po seminaro Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė, Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas dr. Romanas Tumasonis ir fakulteto administracijos atstovai kartu su krašto apsaugos viceministru E. Kerza aptarė institucijų bendradarbiavimo galimybes.

EIF Studijų skyrius