Jeigu esate įgiję pedagogo kvalifikaciją ir norite įgyti ikimokyklinio ar pradinio ugdymo pedagogui reikalingų kompetencijų bei teisę dirbti šiose srityse, galimybė kaip tik Jums!

2021-07-02

Vilniaus kolegijoje galite įgyti ikimokyklinio ugdymo arba pradinio ugdymo pedagogo darbui reikalingas kompetencijas.

Šios studijos neteikia laipsnio, tačiau studijuodami modulį įgysite būtinas kompetencijas numatytoje srityje.

Siūlome šiuos modulius:

Modulius galite praplėsti šiais papildomais pasirinkimais:

Į programą priimami:

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto siūlomi moduliai rengia modernius švietėjus, išmanančius ikimokyklinio ar pradinio ugdymo pedagogikos teorijas, gebančius jomis grįsti savo praktinę veiklą. Studijose daug dėmesio skiriama vaikų pažinimui pagal amžiaus tarpsnius, praktiniams pedagoginės veiklos įgūdžiams įtvirtinti.

Pradinio ugdymo programa supažindins su integruoto dalykinio ugdymo didaktikos galimybėmis, atliepiančiomis ugdymo turinio atnaujinimą ir šiuolaikinio besimokančiojo poreikius.

1 kredito kaina – 48€.

Dokumentų pateikimas:

Elektroniu paštu siunčiami šie dokumentai:

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.) el. p.: kompetencijos@pdf.viko.lt  

Telefono Nr.: +37060117028