Įvyko Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos ir bendruomenės posėdis!

2023-09-04

Paskutinę rugpjūčio dieną įvyko jungtinis Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos (toliau – AT) ir bendruomenės posėdis. Buvo svarstomi du klausimai: 1) studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2023 m. rezultatų apžvalga, kolegijų tinklo pertvarkos aktualijos, Vilniaus kolegijos veiklos gairės; 2) Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos reorganizavimo jungimo būdu prijungiant ją prie Vilniaus kolegijos svarstymas (sprendimą priima AT nariai).

Posėdžio pradžioje AT pirmininkė R.Vanagaitė bendruomenės vardu pasveikino direktorę Ž.Jankauskienę, pradedančią antrąją kadenciją.

Kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė išsamiai pristatė šių metų priėmimo situaciją, mokslo ir taikomųjų tyrimų aktualijas, kolegijų tinklo pertvarkos eigą ir situaciją.  

Bendruomenės susitikime buvo padėkota ilgamečiam VIKO sporto centro vadovui Jonui Bautroniui ir įteiktas Kolegijos medalis. Sporto centrui vadovaus Gediminas Bražionis. Susitikimo metu direktorė pristatė naują Mokslo skyriaus vadovę dr. Aliną Katunian, kuri keičia dr. Eriką Kubilienę, tapusią ATF fakulteto prodekane. Naujai įsteigtam Akademinės informacijos valdymo ir analizės skyriui vadovaus dr. Loreta Savulionienė. Taip pat buvo pasveikinta Kolegijos direktorės pavaduotoja mokslui ir partnerystei Nijolė Zinkevičienė, kuri buvo išrinkta EURASHE viceprezidente.

Posėdžio pabaigoje AT nariai pritarė Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos reorganizavimui jungimo būdu prijungiant ją prie Vilniaus kolegijos.

Posėdį į gestų kalbą vertė Pedagogikos fakulteto lietuvių gestų kalbų vertėjos.

Visas susitikimo nuotraukas galima rasti VIKO intranete.