Š. m. lapkričio 21 d. įvyko pirmasis naujos Kolegijos tarybos posėdis. Tarybos nariai buvo supažindinti su 2017 m. bendrojo studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją rezultatais, patvirtino Vilniaus kolegijos dėstytojų, administracijos ir kitų darbuotojų premijavimo ir skatinimo sąlygų aprašą bei Vilniaus kolegijos tarybos darbo reglamentą, susitarė dėl pagrindinių Tarybos veiklos principų.

Tarybos nariai pirmininku vienbalsiai išrinko UAB „CSC Baltic“ generalinį direktorių Antaną Uršulį.

Direktoriaus padėjėja
Kristina Borisevičienė