2021 m. kovo 1 d. įvyko Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto tarptautinio projekto DIGICARE / 2020 ,,Technologinės inovacijos socialiniame darbe” mokslininkų – partnerių iš Estijos TTK Taikomųjų mokslų universiteto Paslaugų ekonomikos instituto, Suomijos FI-HAMK Taikomųjų mokslų universiteto susitikimas nuotoliniu būdu, kurį inicijavo Vilniaus kolegijos darbo grupė.

Tarptautinio projekto DIGICARE / 2020 pagrindinis tikslas – kartu su partneriais iš Estijos ir Suomijos modernizuoti socialinio darbo programą (studijų procesą ir metodus) projekto partnerių universitetuose. Norint priimti novatoriškus ir skaitmeninius sprendimus socialinių paslaugų sektoriuje, būtina aprūpinti socialinio darbo studentus reikalingomis žiniomis ir įgūdžiais, o tai gali atsitikti tik pasikeitus mokymo programai. Sėkmingai įgyvendinus projektą, naujovės bus integruotos į socialinio darbo programą.

Susitikimo metu buvo pristatyta dabartinės situacijos Estijoje, Suomijoje ir Lietuvoje apžvalga, susijusi su valstybės plėtros planais, technologijų taikymu socialinių paslaugų srityje. Diskutuota apie technologijų taikymą senyvo amžiaus asmenų globos institucijose ir prižiūrint vienišus pagyvenusius žmones jų namuose, technologijų taikymą saugios aplinkos sukūrimui ir asmens saugumo užtikrinimui bei technologinių inovacijų taikymo galimybes ateityje.

Aptarti galimi inovatyvių technologijų sprendimai socialiniame darbe, būsimų socialinių darbuotojų parengimas ir dirbančiųjų socialinėje srityje kompetencijų stiprinimas, visuomenės informavimas apie inovatyvių technologijų taikymą socialinėje srityje, siekiant asmenų savarankiškumo.

Projekto trukmė – dveji metai (2020–2022 m.). Pirmaisiais metais partneriai sukurs studijų dalyko modulį, o antraisiais jį realizuos bei skleis informaciją apie projekto rezultatus. Susitikimo metu susitarta dėl tęstinių projekto veiklų iki sekančio susitikimo birželio mėnesį.