2018 m. balandžio 5 d. įvyko Vilniaus kolegijos akademinės bendruomenės konferencija, kurios metu vyko rinkimai į laisvą Kolegijos tarybos nario vietą. Suskaičiavus slapto balsavimo rezultatus į Kolegijos tarybą išrinkta Agrotechnologijų fakulteto lektorė Nijolė Ružienė.

Atnaujintą Kolegijos tarybos sudėtį paskelbs Akademinės tarybos pirmininkas Akademinės tarybos posėdyje.

Direktoriaus padėjėja
Kristina Borisevičienė