Iškilminga ceremonija Menų ir kūrybinių technologijų fakultete – diplomų įteikimai

2022-06-29

Menų ir kūrybinių technologijų fakultete birželio 28 d. visiems sėkmingai baigiamuosius projektus apsigynusiems diplomantams buvo įteikti išsilavinimą patvirtinantys profesinio bakalauro diplomai. Sveikiname sėkmingai pabaigus studijas Kultūrinės veiklos vadybos, Šokio pedagogikos, Mados dizaino, Įvaizdžio dizaino, Populiariosios muzikos studijų programų absolventus! Iškilminga ceremonija vyko Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Aktų salėje, kurioje susibūrė visa fakulteto bendruomenė, diplomantai ir jų artimieji. Pasididžiavimo ir džiaugsmo kupinos susirinkusiųjų akys, šypsenos ir garsūs aplodismentai skambėjo visos šventės metu.

Šventės metu netrūko pačių gražiausių sveikinimų bei palinkėjimų. Sveikinimo žodžius absolventams tarė Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė,  Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė, profesorė dr. Birutė Žygaitienė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas Mantas Šikšnius, taip pat absolventus pasveikino Kultūrinės veiklos vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėjas Andrius Guoba, Mados dizaino katedros vedėja Silvija Grušnienė ir Mados dizaino studijų programos komiteto pirmininkė Gražina Skripkienė, Ritminės muzikos katedros vedėjas Pranas Kentra. Diplomantai dėkojo dėstytojams ir fakulteto administracijai už rūpestį, patarimus ir sudarytas sąlygas tobulėti, skleistis  įgaunant kuo daugiau patirčių.

Dar viena nuostabi absolventų laida! Linkime visiems didžiausios sėkmės tolimesniame profesiniame ir kūrybiniame kelyje! Dėkojame už nuostabias emocijas, nuoširdžius linkėjimus ir šilumą šventės metu. O dabar – tik pirmyn!

Dėkojame šventę pravedusiems Muzikinio teatro studijų programos studentams Barborai Sindaravičiūtei ir Aisčiui Čiužui, už muzikinį sveikinimą absolventams – Populiariosios muzikos studijų programos studentui Uosiui Galkevičiui.

Diplomų įteikimų akimirkas kviečiame žiūrėti čia.