Įsibėgėja Erasmus+ iniciatyva, skirta įtraukiųjų inovacijų ir socialinio verslumo integravimui į aukštąjį mokslą

2023-06-01

Vilniaus kolegija yra projekto INNOSOCIAL (Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education / Įtraukiųjų inovacijų ir socialinio verslumo integravimas į aukštąjį mokslą) partnerė.

Projekto iniciatorius ir koordinatorius: SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Socialinių mokslų universitetas, Lenkija). Kiti projekto partneriai „Tetra Solutions Ltd.“ (Bulgarija), Pavijos universitetas (Italija), Fundacja InCREA (Lenkija).

Projektas  „InnoSocial“ – tai 30 mėnesių trukmės Erasmus+ iniciatyva, kuria siekiama palengvinti įtraukiųjų inovacijų ir socialinio verslumo (ĮI&SV) ugdymo integravimą į aukštųjų mokyklų mokymo programas, plėtojant mokymo ir mokymosi resursus ir stiprinant akademinės bendruomenės gebėjimus organizuoti mokymų erdves.

Projekte kuriamas dėstytojo pagalbos priemonių rinkinys, kuris leis įsisavinti naujus mokymo projektavimo ir mokymosi metodus bei išsamus modulinis kursas, patvirtintas partnerių aukštųjų mokyklų ir įtrauktas į švietimo sistemą, taip pat projekto metu bus apmokyti akademinės bendruomenės atstovai. Kurdamas ir integruodamas šį kursą į aukštųjų mokyklų ugdymo sistemą, projektas „InnoSocial“ prisidės prie Erasmus+ aukštojo mokslo prioriteto „Inovatyvios mokymosi ir mokymo praktikos skatinimas“ įgyvendinimo.

Šis projektas orientuotas į įtraukiąsias inovacijas, o tai apima socialiai jautrių visuomenės sluoksnių įtraukimą, siekiant geriau tenkinti jų socialinius poreikius, pasitelkiant naujoves. Taip aukštosios mokyklos sudarys sąlygas sukurti labiau įtraukią aplinką, skatinančią teisingumą ir lygybę ir atitinkančią platesnės bendruomenės poreikius. Taigi, šis projektas įgyvendina ir Erasmus+ horizontalųjį prioritetą „Įtraukimas ir įvairovė visose švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse“.