Šių metų balandžio 12-14 dienomis VIKO Menų ir kūrybinių technologijų fakultete meistriškumo kursus Muzikinio teatro studijų programos studentams vedė Londono Royal School of Speech and Drama profesorius Derek Barnes (Jungtinė Karalystė) ir režisierius Georg Malvius (Švedija).
Šių meistriškumo kursų medžiaga – muzikinė intriga “Miss Saigon“. Nuoširdžiai džiaugiamės bendradarbiavimu, puikia muzikos ir teatro sinteze bei studentų įsitraukimu, o labiausiai – jų parodytais rezultatais.

Meistriškumo kursai buvo atviri visiems MTF studentams ir absolventams. O prie rytinių garso improvizacijų ir meditacijų galėjo prisijungti visi susirinkusieji stebėtojai. Džiugu, jog susidomėjusiųjų šiais kursais gretos kasmet vis gausėja.

Profesorius Derek Barnes meistriškumo kursus MTF fakulteto studentams veda jau nuo 2014 metų. Režisierius George Malvius kartu su juo ir Muzikinio teatro studijų programos studentais dirba jau antrą kartą. Studentai pageidauja, kad tokios meistriškumo klasės vyktų nuolatos du kartus per mokslo metus – jiems tai būtų puiki galimybė išbandyti savo įgūdžius su pripažintais muzikinio teatro profesionalais.

Ne mažiau svarbi bendradarbiavimo dalis – apskritojo stalo diskusijos su Muzikinio teatro studijų programos dėstytojais. Profesorius Derek Barnes  ir režisierius George Malvius kalbėjo:  “Manome, jog be galo svarbu būti pasaulietiškiems ir nuolatos siekti studijų kokybės gerinimo. Vienas iš būdų – tai darbas su studijų programos specialistais iš užsienio.“ Užsienio profesionalai savo patirtimi dalinosi net tik su fakulteto studentais, bet ir su aktorinio meistriškumo, režisūros, vokalo bei šokio dalykų dėstytojais. Atvirų diskusijų metu mažose grupėse buvo aptariama, kaip gerinti atitinkamus studijų aspektus ir tuo pačiu studijų kokybę.