Finansinė parama studentams su negalia

2017-08-31

Tikslinė išmoka (Valstybinis studijų fondas)

Tikslines išmokas (4 BSI per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
  3. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja:

Išmokos (Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra)

Studentai su negalia, norintys gauti finansinę paramą turi kreiptis į Vilniaus kolegijos fakultetų studijų skyrių vedėjus ir pateikti šiuos dokumentus:

Finansinė parama teikiama studentams:

Studentams, atitinkantiems paramos teikimo sąlygas, skiriama:

Paramos teikimą koordinuoja Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos galite rasti Studentų su negalia rėmimas.

Detalesnę informaciją jums suteiks fakultetų studijų skyrių vedėjai.


Mobilumas

Mažiau galimybių turintys dalyviai, kurių mobilumas vykdomas pagal 2021 m. ir vėlesnius projektus, gali pretenduoti gauti papildomą paramą vadovaujantis Vilniaus kolegijos programos Erasmus+ Mažiau galimybių turinčių studentų mobilumo projektų administravimo ir finansų valdymo tvarkos aprašu.