Finansinė parama studentams su negalia

2017-08-31

Studentai su negalia, norintys gauti finansinę paramą, nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. iki 2017 m. rugsėjo 7 d. darbo dienos pabaigos turi kreiptis į Vilniaus kolegijos fakultetų studijų skyrių vedėjus ir pateikti šiuos dokumentus:

Finansinė parama teikiama studentams:

Studentams, atitinkantiems paramos teikimo sąlygas, skiriama:

Paramos teikimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje tinklapyje.

Detalesnę informaciją jums suteiks fakultetų studijų skyrių vedėjai.

Parengė
Anželika Slimanavičienė
Studijų tarnybos vyresnioji specialistė