Š. m. balandžio 25–29 d. Elektronikos ir informatikos fakulteto, Elektronikos katedros vedėjas, docentas dr. Antoni Kozič ir docentas dr. Andžej Lučun  atliko stažuotę Varšuvos Politechnikos universiteto, Mechanikos fakultete (Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics). Varšuvos Politechnika – tai viena didžiausių ir geriausių Lenkijos taikomųjų mokslų aukštųjų mokyklų. Stažuotės metu susipažinome su studijų programomis – mechatronika, robotika, biomechanika ir fotonika. Bendravome su fakulteto prorektoriumi dr. Adam Styk, aptarėme bendrojo darbo ir partnerystės ryšių su pramonės bei verslo įmonėmis klausimus. Stažuotės metu susitikome su studijų programos vadovais. Taip pat dalyvavome paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose, kur pagrindinį dėmesį skyrėme šiuolaikiniams dėstymo metodams.Aplankėme universitete veikiančias laboratorijas ir mokslo centrus. Išvykos metu aptartos studentų ir dėstytojų mainų plėtros, praktikų atlikimo ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės pagal Erasmus+ programą. Diskusijų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas projektinių darbų organizavimui aptariant bendradarbiavimo galimybes tarp fakultetų.

Dr. Antoni Kozič
Dr. Andžej Lučun