Lapkričio 24 d. Elektronikos ir informatikos fakultete vyko tarptautinis studentų konkursas „EIFtronic 2015“, skirtas fakulteto 60-mečiui. Konkurso, kurio tikslas skatinti studentų susidomėjimą elektronika, tobulinti elektronikos dalykų žinias bei praktinius gebėjimus ir ugdyti komandinio darbo įgūdžius, organizatorius – Elektronikos katedra.

Konkurse dalyvavo 7 komandos – Kauno technikos kolegijos, 2 Klaipėdos valstybinės kolegijos komandos, Panevėžio kolegijos, Ventspilio universitetinės kolegijos (Ventspils University College), Latvija ir 2 Vilniaus kolegijos komandos.

Vilniaus kolegijai ir fakultetui atstovavo: I-oji komanda – Gintarė Jagminaitė, Deividas Janulis, Manfred Motylenko, vadovė lektorė Aliona Kirdeikienė ir II-oji – Arvydas Balčiūnaitis, Mikas Butrimas, Karolis Levickas, vadovė lektorė Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė.

Visi studentai atliko teorinės dalies testą sudarytą iš Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties dalykų: Fizika, Elektronika, Elektrotechnika, Analoginiai ir skaitmeniniai įtaisai, Signalai ir grandinės, Elektroniniai matavimai. Geriausiai sekėsi ir nugalėtoju tapo Atvars Nikolajevs iš Ventspilio universitetinės kolegijos.

Vėliau komandų nariai atliko atskiras praktines užduotis. Praktinėje konkurso dalyje puikiai savo žinias ir įgūdžius demonstravo fakulteto studentai: Arvydas Balčiūnaitis (ET14) nugalėjęs Elektroninio įrenginio montavimo ir derinimo rungtyje, Mikas Butrimas (ET1) nugalėjęs Elektroninės schemos prijungimo prie Arduino UNO rungtyje ir Karolis Levickas (ET13) nugalėjęs Elektroninės schemos klaidų nustatymo rungtyje.

Komanda nugalėtoja tapo Vilniaus kolegijos II-oji komanda, II-oji vieta atiteko Kauno technikos kolegijos komandai, o III-oji Kalipėdos kolegijos II-ajai  komandai.

Komandos – konkurso nugalėtojos ir geriausiai užduotis atlikę studentai apdovanoti nugalėtojo diplomais ir konkurso rėmėjo UAB „Dielektrik“ prizais. Visiems dalyviams ir vadovams įteikti dalyvio pažymėjimai.

Aušra Netikšienė

EIF Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėja