Gegužės 9 d. Elektronikos ir informatikos fakultete vyko IX-oji respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Į konferenciją rinkosi kolegijų ir universitetų atstovai pasidalinti atliktų mokslo taikomųjų tyrimų rezultatais ir gerąja patirtimi, apžvelgti šiuolaikinių studijų naujoves ir problemas.

Konferenciją pradėjo ir susirinkusius pasveikino fakulteto prodekanė dr. Loreta Savulionienė. Prisiminusi konferencijos ištakas – 2008 m. vykusi konferencija buvo skirta projekto „Mokslo taikomųjų tyrimų plėtra bei dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete“ rezultatų sklaidai – prodekanė pasidžiaugė, kad tai jau IX-oji kasmetinė Elektronikos ir informatikos fakulteto konferencija ir pabrėžė, kad jungiamoji grandis tarp studentų ir darbdavių yra „dėstytojai, kurių siekis mokslinių tyrimų ir mokslo taikomosios veiklos pagalba tobulinti savo kvalifikaciją bei gerinti studentams perteikiamų žinių kokybę“.

Plenarinės sesijos metu dr. Gintautė Žibėnienė (MRU) įtraukė į diskusiją apie pedagogams svarbias kompetencijas ir jų tobulinimą, dr. Rasa Tamulienė (Kauno kolegija) kalbėjo apie paramos studentams poreikį koleginėse studijose, dr. Edita Jezerskytė (Šv. Ignaco Lojolos kolegija) pristatė studentų požiūrį į inovatyvių metodų, kurie tampa studijų programos dalimi, taikymą.

Konferencijos metu dalyviai dirbo dviejose sekcijose: Edukologijos ir Technologijų. Edukologijos sekcijoje aptarta aktyvių mokymosi metodų bei IKT naudojimo svarba studentų kūrybiškumo raiškai ir motyvacijai bei jaunimo požiūris į įmonių socialinę atsakomybę ir politiką. Technologijų sekcijos pranešėjai pristatė technologines naujoves, technologijų srityje atliktus tyrimus bei jų taikymo galimybes mokymo procese.

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai yra publikuojami recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ (ISSN 2029-2279), kuris yra referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje.

EIF Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėja
Aušra Netikšienė