Spalio 15-16 dienomis Elektronikos ir informatikos fakultete pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą viešėjo dėstytojas Constant Lemmens iš Artevelde University College Ghent (Belgija) ir skaitė paskaitas tema „App-design“. Paskaitas vedė Informacijos sistemų ir Elektroninio verslo technologijų studijų programų studentams. Dėstytojas studentams pristatė savo aukštąją mokyklą, studijų programas, galimybes studentams studijuoti Artevelde University College Ghent universitete pagal Erasmus+ mainų programą. Susipažino su fakulteto studijų programomis, laboratorijomis ir įranga. Dėstytojo vizito metu kuratoriais fakultete buvo Programinės įrangos katedros vedėjas docentas dr. Mindaugas Liogys ir docentė dr. Svetlana Kubilinskienė. Constant Lemmens vizitas buvo naudingas stiprinant fakulteto ryšius su užsienio aukštosiomis mokyklomis ir ateityje organizuojant dėstytojų ir studentų mainus.

Elektronikos ir informatikos fakultetas