Birželio 15 – 17 dienomis fakultete lankėsi atstovai iš Lenkijos Valstybinės aukštosios profesinio rengimo mokyklos Ciechanove (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie): prorektorius Grzegorz Koc, Elektronikos fakulteto dekanas Andrzej Korneta, Agrotechnologijos fakulteto dekanas Robert Rudzinski ir Erasmus+ kordinatorius Wojciech Korneta.

Vizito metu Lenkijos AMI atstovai susipažino su fakulteto veikla, aplankė laboratorijas, taip pat lankėsi UAB „Aedilis“ ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete. Susitikimo su fakulteto ir Elektronikos katedros atstovais buvo aptartos studentų mainų galimybės: studijoms ir praktikai ir tolimesnis bendradarbiavimas.

Tarp Vilniaus kolegijos ir Valstybinės aukštosios profesinio rengimo mokyklos Ciechanove pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

EIF Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėja
Aušra Netikšienė