Technologijų centras yra Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto padalinys, kurio veikla betarpiškai siejama su elektronikos, mechantronikos bei informacinėmis technologijomis ir jų praktiniu taikymu fakulteto veikloje bei visuomenėje.

Technologijų centro tikslas teikti techninę pagalbą besikuriančioms Vilniaus Kolegijos studentų ir absolventų techninio pobūdžio įmonėms – startuoliams. Taip pat centras koordinuoja įvairių technikos sričių burelių veiklą, organizuoja kursus, koordinuoja mokslinę tiriamąją veiklą Elektronikos ir informatikos fakultete bei teikia kitokią pagalbą visose techninėse srityse. Studentams teikiamos individualios konsultacijos, susijusios su inovatyviomis technikos idėjomis bei jų įgyvendinimu, rengiami praktiniai kursai bei seminarai, bendradarbiaujama su verslo įmonėmis bei socialiniais partneriais, stiprinami fakulteto ryšiai su darbdaviais, jų atstovais, personalo specialistais.

Technologijų centro vedėjas,
Vilniaus kolegijos lektorius Eugenijus Mačerauskas

Photo_1